Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

"SZKOŁY NA PLUS 2"

 

W roku szkolnym 2012/2013, 28 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, brało udział w Projekcie Systemowym pn. „Szkoły na plus 2” realizowanym w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególne uzdolnionych: przyrodnicze, matematyczne, plastyczne, wokalno – instrumentalne, komputerowe.

Uczniowie chętnie i systematycznie brali udział w zajęciach, co miało pozytywny wpływ na ich wszechstronny rozwój poznawczy, intelektualny. Zwiększył się zasób wiadomości i umiejętności, rozwinęły się funkcje percepcyjno – motoryczne, wzrósł zasób słownictwa, poprawiła się komunikacja. Uczestnicy Projektu poczynili postępy w nauce. Natomiast wyposażenie klas I – III w pomoce dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły. Wpłynęło to pozytywnie na różnorodność prowadzonych zajęć. Dzieci bardziej interesowały się proponowanymi formami ćwiczeń, dłużej skupiały uwagę na zajęciach. Specjalistyczne, atrakcyjne dla dzieci pomoce oraz wyposażenie klas, długo będą służyły uczniom uczęszczającym do szkoły.

dyrektor szkoły – Cezary Zając

 

wstecz